Laten we duiken in De Grote Ei Samenzwering: een Bite Size Vegan Eiblootstelling.

Hallo, dit is Emily van Bite Size Vegan en welkom bij een nieuwe vegan nugget. Vandaag gaat het volledig over de achterbakse tactieken van de ei-industrie in de Verenigde Staten. Voor tientallen jaren, heeft de Amerikaanse ei-industrie gevochten en blijft vechten met iedereen die het waagt om iets negatief te zeggen over eieren, vooral als deze beweringen worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

Vandaag ga ik je leiden doorheen een aantal van deze uitwisselingen, die variëren van volledig absurde en onzinnige pseudowetenschap en illegale, agressieve bedrijfssabotage, tot zelfs dreigingen van fysiek geweld.

Cholesterol en hartziekte

Onze reis naar de ei controverse begint in 1961 wanneer de Amerikaanse Hart Associatie een standpunt innam over de link tussen voedselcholesterol en hartziekte namelijk dat er een link bestaat.

Als antwoord op dit vreselijke nieuws, vormde de ei-industrie de bijna onpartijdig-klinkende Nationale Commissie van Ei Voeding om deze claims te bevechten op de meest Amerikaanse manier: door het lanceren van een gigantische reclamecampagne. De Wall Street Journal en veel andere sociale media, toonden reclame dat de “theorie van verzadigd vet en cholesterol”  betwist met claims zoals: “er is absoluut geen wetenschappelijk bewijs dat het eten van eieren, zelfs in grote hoeveelheden, het risico op hartziekte verhoogt“.

De Amerikaanse Hart Associatie klaagde dit aan bij de Federal Trade Commission met de bewering dat dit “valse, frauduleuze en misleidende reclame” was. Na onderzoek van beide partijen, diende het FTC een formele klacht in tegen de Commissie van Ei Voeding en zijn reclamebureau. De Commissie van Ei Voeding stelde advocaten aan, maar deze advocaten zeiden dat “de kans om een zaak te winnen tegen wetenschappelijk bewijs bijna onbestaand zijn.”

In de beslissing van FTC in 1976, noemde de rechter de beweringen van de Commissie van Ei Voeding “vals, misleidend, frauduleus en onrechtmatig“. De beslissing zei dat de ei reclameclaims, zoals: “er is geen deskundig en betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat voedselcholesterol, inclusief eieren, het risico op hartziekte vermindert” en dat “het menselijk lichaam even veel cholesterol verwijdert als wordt geconsumeerd“, onwaar zijn.

De rechter wees er ook op dat de naam ‘National Commision on Egg Nutrition’ impliceert dat de commissie “onpartijdig en onafhankelijk is en vanuit overheidswege komt“, terwijl het in feite “een associatie van personen is dat betrokken is in de ei-industrie.” De Commissie van Ei Voeding argumenteerde dat het maken van foute claims onder het recht van vrijheid van meningsuiting valt, maar kon hiermee het FTC niet overtuigen, zelfs niet hun eigen advocaten.

Betaalde, vervalste studies om aan te tonen dat eieren onschadelijk zijn

Dus koos de commissie weer de meest Amerikaanse route en plande het Amerikaanse volk te misleiden door het betalen van studies die zouden onthullen dat cholesterol in eieren onschadelijk is. Tijdens het evalueren van zulke ‘wetenschappelijke’ literatuur, wijst voedingsexpert Dr. John McDougall erop dat:
Van de zes studies in de medische literatuur die erin falen om een beduidende stijging in bloedcholesterol te demonstreren bij de consumptie van eieren, drie studies werden betaald door de Amerikaanse Egg Board, één door de Missouri Egg Merchandising Council, en één door de Egg Program van het Californische departement van landbouw. Steun voor de zesde studie werd niet geïdentificeerd.”

Ook merkte hij op dat:
de kunst erin bestaat te weten hoe je experiment op te stellen zodat je het gewenste resultaat krijgt. Om weinig tot geen toename in cholesterol waar te nemen, moet je eerst de patiënten verzadigen met cholesterol uit andere bronnen, omdat studies aantonen dat eenmaal mensen meer dan 400 tot 800 milligram cholesterol per dag consumeren, extra cholesterol enkel een minimaal effect heeft op de bloedcholesterol niveaus.”

Goed opgezette studies door onderzoekers, onafhankelijk van de voedselindustrie, tonen duidelijk de negatieve effecten van eieren aan op bloedcholesterolniveaus.
Met zekerheid tonen niet-ei-industrie-gefinancierde studies consistent aan dat voedselcholesterol schadelijk is voor onze gezondheid.

Dit vond de ei-industrie uiteraard niet acceptabel. In een moment van virtuele eetbare ongelooflijkheid in 1976, baart de ei-industrie van zijn collective cloaca de Amerikaanse Egg Board, wiens missie, volgens hun website het is om “ei-producenten de mogelijkheid te geven om proactieve programma’s te financieren om de vraag naar ei en eiproducten te verhogen via onderzoek, onderwijs en promotie.

En ja… dat is een direct citaat.

Rond deze tijd, zette onze kleine motor, de Amerikaanse ei-industrie, zijn pogingen voort om de ‘samenzwering’ rond cholesterol te ontkrachten. De selecte comité van de senaat van de VS van voeding en menselijke behoeften, bekend als de McGovern Committee hechtte eerder belang aan honger en ondervoeding in de VS. Maar in 1976 voegde het comité een voedselbeleid toe om de grootste boosdoeners van overvoeding aan te pakken, met hartziekte op kop. Natuurlijk was de ei-industrie bezorgd.

In een poging om van zijn bezoedelde naam af te komen, presenteerde de ei-industrie vijf studies die volgens hen eieren terug aantoont als bruikbare voedingsbron. McGovern vond de studies zo opmerkelijk dat hij het Nationale Hart, Long en Bloedinstituut vroeg om ze te bekijken. John Robbins rapporteert hierover in zijn baanbrekende boek ‘Diet for a New America’:
Het instituut heeft elk van de vijf studies bestudeerd en gerapporteerd aan het Congres dat de studies met opzet zo ontworpen lijken te zijn om de feiten te verstoren.” De onpartijdige beoordeling van het instituut was dat de studies “serieus gebrekkig en betekenisloos zijn en moeten verworpen worden.”

Maar geen zorgen, onze kleine underdog vechtend tegen de ‘Grote Overheid’ gaf niet op. Ze toonden opnieuw hun ware Amerikaanse kleuren door weer een reclamecampagne te lanceren, deze keer gewapend met “wetenschappelijk bewijs” gebaseerd op deze vijf studies, die juist volledig waren ontkracht.

Sorry… Ik ben eventjes enorm trots een Amerikaan te zijn nu…

Terug naar onze onbezongen held, die verder claimt dat cholesterol een essentiële voedingsstof is en dat ons lichaam op een natuurlijke wijze de cholesterolproductie verlaagt als reactie op een hogere cholesterolconsumptie. Om deze laatste claim te ondersteunen, citeert de ei-industrie gedateerde cholesterolstudies, die geïsoleerde cholesterolkristallen gebruikt voor het bekend was dat ons lichaam geen cholesterol absorbeert zonder de aanwezigheid van vet in de voeding.

Maar wie heeft nu geldige, actuele wetenschap nodig wanneer je de resultaten kan hebben die je wilt?

Jammer genoeg voor de ei-industrie, verklaarden belangrijke experten zoals Dr. Robert Levy, Directeur van de destijdse Nationale Hart, Long en Bloed Instituut, dat:
zover we kunnen bepalen, is het even goed als we geen cholesterol hadden in onze voeding. Cholesterol kan gemaakt worden door alle lichaamscellen dus is er geen externe bron nodig.

Andere experts zoals de ‘Task Force To The American Society Of Clinical Nutrition’, verklaarde dat:
er geen bekend bewijs is dat een dieet laag in cholesterol schadelijk is, of dat cholesterol in voeding een essentiële voedingsstof is voor de mens“.

John Robbins schreef in ‘Diet for a New America’ dat:
onder gerechtelijk bevel, de ei-industrie eindelijk moest stoppen reclame te maken dat cholesterol voorstelt als een essentiële voedingsstof. Het gerecht beval hen om nu en voor altijd te stoppen de link te ontkennen tussen cholesterol en hartziekte.

Maar wees niet bang. Zulke ‘leugens’ ontmoedigen onze standvastige ei-industrie helden niet. Als je geen expert kan vinden die de wonderen van je product toont, kan je er altijd één kopen, toch? De uitvoerende directeur van het ‘Center for Science in the Public Interest’, Michael Jacobsen zegt:
In juni 1980, brengt het comité van de ‘National Academy of Sciences’ een rapport uit dat het huidige vette dieet verdedigt.”

De hoofdauteurs van het rapport waren professoren die reeds jarenlang betaald werden door de ‘National Dairy Council’, het ‘National Livestock and Meat board’, het ‘American Egg Board’ en andere industrieën wiens winst afhankelijk is van het Amerikaanse ziekteverwekkende dieet.

Eén van de professoren werd geciteerd door de media dat hij
verbaasd was dat mensen dachten dat de 250.000 dollar die hij ontving als raadgever van de ei-industrie en andere industrieën zijn objectiviteit tegenover de voedingswaarde van eieren zou verstoren.”

In 2012, werd de ei-industrie weer bezadeld met een studie die atherosclerose in rokers en ei-eters met elkaar vergelijkt. Hierbij werd bevonden dat mensen die de meeste eieren eten een tweederde risico hebben van degene die het meest rookten, het equivalent van een pak sigaretten per dag voor 40 jaar of meer.

Interne memo’s opgehaald door de ‘Freedom of Information Act’ en benadrukt door voedingsdeskundige Dr. Michael Greger van nutritionfacts.org, onthult dat de ei-industrie wetenschappers wou betalen om te getuigen tegen deze studie. Toen het ze niet lukten een wetenschapper te vinden die de studie weerlegt, geschiedde een mirakel. Een e-mail van een MD, PhD, MBA of “Doctor Doctor” zoals Dr. Greger zegt, bracht de studie in diskrediet. Echter, toen de voornaamste onderzoeker van de studie reageerde, waren ze erachter gekomen dat deze “Doctor Doctor” niet bestaat en dat de e-mail afkomstig was van een gehackte e-mail account van iemand die op vakantie was.

Zoals we dusver hebben gezien, laat de stressbestendige ei-industrie zoiets triviaal als de waarheid niet in zijn weg komen.

In 2006, dertig jaar nadat de FTC hen beval te stoppen met het maken van foute claims, had de ei-industrie dit nog niet afgeleerd. Interne documenten verkregen via de “Freedom of Information Act” en weer benadrukt door Dr. Greger, toonde aan dat de ei-industrie een brief naar tijdschriften had gestuurd dat “de American Heart Association” zijn aanbevelingen had veranderd om één ei per dag goed te keuren in 2000 en uiteindelijk zijn beperking in het aantal eieren op te heffen in 2002.

Dr. Greger produceerde een antwoord vanuit het hoofd van het kippenonderzoek van de USDA waarbij duidelijk werd dat de aanbevelingen nooit veranderd waren. Wat eigenlijk is gebeurd, was een reactie op een vraag gesteld door een opgezet lid van het publiek, waarbij de AHA aangaf dat één enkel ei technisch gezien nog valt onder de limiet van 300 mg per dag totale cholesterol voor individuen met een normaal cholesterolniveau, maar dan moet je wel alle andere vormen van cholesterol elimineren uit je voeding. Dit, aangezien één enkel ei tussen 213-275 mg cholesterol bevat, wat eigenlijk boven de limiet van 200 mg per dag is voor mensen met een hoge cholesterol. Een interessante vergelijking: de “Double Down Sandwich” van KFC dat twee kippenborsten, spek en bewerkte kaas bevat evenals een klodder speciale “Colonel’s Sauce” bevat 150 mg cholesterol, dus 63-125 mg minder dan één enkel ei.

Aanval op Hampton Creek – Just Mayo

De meest recente vertoning van vastberadenheid, vindingrijkheid en ronduit brutaliteit door de ei-industrie, is de aanval op “Hampton Creek”, voormalige “Beyond Eggs”, makers van Just Mayo en ander plantaardig voedsel. Tijdens een twee-jaar durende strijd waarbij ze niet minder dan vijf wetten hadden geschonden, stelde de Egg Board alles in het werk om de “grootste bedreiging” neer te halen: namelijk ei-loze mayonaise.

Het Amerikaanse Egg Board koos een allesomvattende aanval. In december 2013, namen ze contact op met Anthony Zolezzi, een externe duurzaamheid opdrachtnemer en zelfverklaarde “eco-ondernemer”, die zei dat hij ervoor kon zorgen dat Whole Foods zou weigeren Hampton Creek’s Just Mayo te verkopen. Het zou enkel een telefoontje kosten. En natuurlijk, een veronderstelde vergoeding.

Valse etikettering?

Toen ze erin faalden om Whole Foods deze mayo te laten weigeren, ging het Amerikaanse Egg Board over naar fase twee met behulp van het USDA. In januari 2014, stelde Roger Glasshoff van het USDA voor om Just Mayo aan te geven bij het FDA voor valse etikettering. Het FDA gaf een waarschuwing aan Hampton Creek over het misleiden van consumenten door de term “mayo” te gebruiken en de link met een ei, terwijl hun product eigenlijk geen eieren bevat.

Want dat is de meeste misleidende reclame die we tot nu toe zijn tegengekomen…

Omkopen van voedselbloggers

Om voort te zetten met hun frontale ei-slag huurde het Amerikaanse Egg Board, Edelman, werelds grootste crisis management bedrijf, om een campagne te leiden tegen Hampton Creek waarbij het USDA de sleutelboodschappen goedkeurt. Ze betaalden $33.000 aan populaire voedselbloggers om positieve stukken te maken over de wonderen van eieren.

Rechtszaak tegen Hampton Creek

Omdat de vereniging van een massieve overheid ondersteunde groep en een miljardenbedrijf veel beter is dan elk apart, steunde het Amerikaanse Egg Board Unilever, de makers van Hellmann’s mayonaise, bij een rechtszaak ingediend tegen Hampton Creek op 31 oktober 2014, opnieuw omdat het product in feite geen eieren bevat en dus de US standaard van mayo schendt. Want in dit land, hebben we principes… Jammer genoeg, ten gevolge van overweldigende negatieve aandacht heeft Unilever de zaak na twee maanden laten vallen.

Maar zoals we inmiddels weten, zal de ei-industrie nooit zeggen:
“wel, we hebben ons best gedaan, laten we ermee stoppen.”

Bedreigingen van geweld en moord

In de grote finale van hun geniale allesomvattende aanval, trokken ze hun voorzichtig gekozen wapen: gemakzuchtige bedreigingen van geweld en moord Zowel Mike Spencer, vice-bestuursvoorzitter bij Hidden Villa Ranch, een concurrent van Hampton Creek, en Mitch Kanter, de uitvoerend bestuurder van het ei-voedingscentrum van het Amerikaanse Egg Board grapten over de mogelijkheid de CEO van Hampton Creek te vermoorden. Dus laten we zeggen, zelfs al zou cholesterol in eieren niet slecht voor je zijn en het consumeren ervan je niet doodt. Blijkbaar, zou het maken van een plantaardig alternatief voor eieren wel dodelijk kunnen zijn.

Hiermee eindigt de tweejarig strijd van Big Egg tegen Hampton Creek.

Of dat hopen we toch.

Nauwelijks legale reclame voor eieren

Interessant genoeg, terwijl het Amerikaanse Egg Board en het USDA samenwerken in het openbaar, moet de USDA achter de schermen de brutaliteit van de ei-industrie beheersen. Bij nog een andere sappige uitwisseling opgegraven door de Freedom of Information Act en verbazend goed gedocumenteerd door Dr. Greger, zien we, dat de ei-industrie reclame wilt maken samen met geld van het Amerikaanse Egg Board.

Wanneer een ei-bedrijf reclame wil maken, kunnen ze dit doen met hun eigen geld en alles zeggen. Of ze kunnen gebruiken maken van het massieve reclamebudget van het Amerikaanse Egg Board, maar dan worden ze onderworpen aan de regelgeving van het USDA. Hou echter in gedachten dat het USDA grote interesse heeft in reclame voor eieren en een ‘bromance’ heeft met het Amerikaanse Egg Board, maar toch moet letten dat de ei-industrie geen foute claims maakt.

Eieren zijn niet gezond

In deze fascinerende en komische mails, zegt het USDA herhaaldelijk aan de ei-industrie dat ze eieren niet legaal “gezond” kunnen noemen, zoals de regelgeving van het FDA stelt. De term “gezond” vereist namelijk dat voedsel minder dan 1g verzadigd vet bevat per 100g, minder dan 10% van de calorieën mag verzadigd vet zijn en minder dan 90 mg cholesterol per portie, wat zelfs niet lukt voor een half ei.

Eieren zijn niet voedzaam

Wettelijk gezien, kunnen eieren niet ‘voedzaam‘ worden genoemd, maar wel ‘nutriëntrijk‘ aangezien er geen wettelijke definitie voor ‘nutriëntrijk‘ bestaat. Maar zoals Dr. Greger zegt, zelfs Twinkies kunnen ‘nutriëntrijk‘ worden genoemd.

Eieren kunnen niet voorgesteld worden als dieetvoeding aangezien het verzadigd vet en cholesterol bevat, evenals twee keer zoveel calorieën als voedsel dat ‘weinig calorieën‘ bevat. Eieren zijn niet ‘relatief laag in calorieën’ ‘laag in verzadigd vet‘ of ‘relatief laag in vet‘.

Eieren zijn niet veilig

Eieren kunnen zelf niet ‘een proteïnerijk voedsel‘ worden genoemd. Het is illegaal te zeggen dat ze ‘voedigswaarde bijdragen‘ of ‘gezond‘ zijn of zelfs ‘gezonde componenten bijdragen‘. Men mag niet zeggen dat eieren ‘goed voor je zijn‘ of een ‘belangrijk deel uitmaken van een goed-gebalanceerd, gezond dieet‘. Of zelfs maar ‘veilig‘. Ja, het is illegaal om eieren ‘veilig‘ te noemen, aangezien meer dan honderdduizend Amerikanen elk jaar worden vergiftigd door salmonella uit eieren.

Het Amerikaanse Egg Board mag niet eens andere bereidingen dan hardgekookte eieren en gedroogde eieren vermelden, aangezien onderzoek aantoont dat gebakken eieren en roerbakei onveilig zijn.

Eieren verminderen wel honger – wauw, goed gezien!

De USDA moedigt ook listig denken aan. Toen ze zeiden dat men niet mag zeggen dat eieren ‘gewichtsverlies ondersteunen‘, probeerde de ei-industrie ‘vermindert honger‘, wat de goedkeuring van de USDA kreeg, met felicitaties voor scherpzinnigheid. Aangezien voedsel dat honger vermindert een bekroonde prestatie is van de landbouwtechniek…

Reclame met Kevin Bacon

Met al deze woordspelingen, lijkt het vanzelfsprekend dat het Amerikaanse Egg Board beslist had te verwijzen naar spek (bacon). Kevin Bacon. Meneer Bacon vermeldt dat een ei “6 g hoge kwaliteitsproteïne bevat”, om je ‘lang verzadigd te voelen‘ en ‘je fitter te houden doorheen de ochtend‘. Hij gebruikt de termen ‘gezond‘ of ‘voedend‘ niet, maar hij wijst zeker op het voldaan gevoel. En met zoveel vet en cholesterol is dat niet gek!

Interessant genoeg zegt Kevin Bacon: “Ben je klaar om een voedingsrijk ontbijt te eten?” — net de term eerder afgekeurd door het USDA in de mailuitwisseling. Dus oftewel heeft het USDA zijn standaarden verlaagd, of was dit toch toegelaten omdat hij technisch gezien niet zegt dat eieren een voedingsrijk ontbijt zijn, maar simpelweg vraagt aan de vrouw of zij klaar is voor zulk een ontbijt.

Petje af, Amerikaanse Egg Board. Goed de kantjes afgelopen rond de cholesterbeladen mijnen en het Amerikaanse volk geven wat ze willen: een  bekendheid het publieksgeliefde voedsel laten pimpen, waardoor steeds opnieuw wordt bijgedragen aan de belangrijkste doodoorzaak.

Goed gedaan, vertellen hoe goed het volk bezig is dat ze jouw fout begrepen, fantastisch product consumeren. Aangezien je ook professoren, wetenschappers en uitvoerende bestuurders betaald om feiten te manipuleren en verdraaien en miljoenen spendeert aan reclamecampagnes ondersteund door grondig ontkrachte wetenschap,  houdt het steek dat je een grote bekendheid gebruikt die je product verkoopt tegen een kleine bijdrage.

Overheid gereguleerd geld is goed aan het werk.

Hoewel, ik geef toe dat je hen deze keer gebruikte om eieren te promoten, wat je missie is, in plaats van illegale aanvallen op concurrenten en corrupte studies te financieren gebaseerd op slechte wetenschap.

Goed gedaan, echt. Nu heb je alleen nog echte feiten nodig.

Geloof het of niet, dit is slechts een kijkje naar de onderbuik van de voedselindustrie in Amerika. De vlees-, zuivel- en ei-industrieën hebben enorme zeggenskracht op onze overheid, onze dieetvoorschriften, schoolvoorlichting en zoveel andere verreikende delen van onze samenleving.

Ik hoop dat deze informatie verhelderend was.